PERSONVERN

I samsvar med bestemmelsene i generell forordning (EU) om databeskyttelse, ved å akseptere disse personvernreglene, gir du din informasjon, uttrykk, fri og utvetydig samtykke til at personopplysningene du oppgir via nettstedet https://eclean.no/ er inkludert i en fil av “KLIENTER OG / ELLER LEVERANDØRER”:

Firmaets navn er: ECLEAN

Organisasjonsnummer: 921 450 990

Mitt kontor er i Århusvegen 95 3721 Skien, Norge.

E-post: support@eclean.no

Rengjøring

ECLEAN garanterer at de organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltakene som kreves av GPDR har blitt anvendt.

Disse retningslinjene for personvern gjelder bare for personlige data innhentet på nettstedet, er ikke aktuelt for informasjon innhentet av tredjeparter på andre nettsteder, selv om de er koblet sammen med nettstedet.

Med dette å uttrykke vår forpliktelse til å opprettholde handelsforbindelser og sikre slik sikkerhet ved å beskytte personlige data og garanterer retten til privatliv for hver av brukerne av nettstedet vårt.

1. HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

En liten tilnærming er viktig, derfor bør du vite at det vil være nødvendig å fylle ut litt informasjon dersom du benytter vår nettside, i vårt tilfelle navn, etternavn, e-post, postadresse, telefon. I tillegg, når du besøker nettstedet vårt, blir bestemte opplysninger lagret automatisk av tekniske årsaker, for eksempel IP-adressen.

2. FORMÅL,LEGITIMERING, DATA KATEGORI, SAMTYKKE TIL BEHANDLING

2.1 FORMÅL

Som det fremgår av reglene, blir brukeren informert om at, det samles inn data gjennom kontaktskjemaene, som er lagret i en fil, med det formål å kunne sende elektronisk, slik kommunikasjon som nyhetsbrev (nyhetsbrev), nye oppføringer (innlegg), kommersielle tilbud og annen kommunikasjon som forstår ECLEAN interessant for brukerne. Feltene merket som obligatorisk ferdigstillelse, er avgjørende for å realisere den uttrykte hensikten.

På samme måte kan det være i samsvar med dataene, kravene som brukeren krever.

Kort sagt er formålet følgende:

Salgstjenestene.

Salg av produkter.

Administrer liste over klienter.

Innholdsforsyning på bloggen

Behandle nettverket ditt av tilknyttede selskaper og selgere, så vel som deres betalingsstyring.

Bare eieren har tilgang til sine data, og under ingen omstendigheter vil disse dataene bli overført, delt, eller solgt til noen tredjepart.

Aksept av personvern gjennom etablert prosedyre skal anses for alle formål som å gi uttrykkelig og utvetydig samtykke fra brukeren til behandling av personopplysninger i vilkårene angitt her, og internasjonal overføring av data skjer utelukkende på grunn av den fysiske plasseringen av anlegg og tjenesteleverandører med ansvar for databehandling.

Under ingen omstendigheter skal samlet data brukes til annet formål eller mindre gi etter for en tredjepart.

 

2.2 LEGITIMASJON

Takket være samtykket kan vi behandle dataene dine som et obligatorisk krav for å kunne kjøpe tjenester på nettsiden.

Som du vet, kan du trekke tilbake samtykket ditt når du vil.

2.3 KATEGORI AV DATA

Dataene som samles inn når som helst, er spesielt beskyttet, men kategoriseres som identifiserende data.

2.4 TID FOR BEVARING AV DATA

Vi vil beholde dataene dine for den lovlig fastsatte tiden eller til du ber om å slette dem.

2.5 NØYAKTIGHET OG FYLDIGHET AV DATA

Brukeren er alene ansvarlig for nøyaktigheten av data som sendes, vi unntar oss noen form for ansvar.

Som bruker, må du sikre nøyaktigheten og ektheten av personopplysninger skal gi fullstendig og nøyaktig informasjon om de ulike formene for datainnsamling.

3. OVERENSSTEMMELSE MED ANSØKINGSFORORDNINGENE.

Fra og med 2018 styres vi av de forskriftene som trer i kraft, som er den generelle forordningen om databeskyttelse (GPDR) i EU.

På samme måte informerer ECLEAN at vi overholder LOV-2009-06-19-103 Lov om tjenester og kjøpsloven LOV-1988-05-13-27 og vil be om ditt samtykke til å behandle e-posten din for kommersielle formål til enhver tid.

I samsvar med bestemmelsene i forskriften informerer vi deg om at dataene, samt data som er hentet fra nettlesing, kan lagres i ECLEAN-filer og behandles for å møte forespørselen din og opprettholde forholdet som er etablert i skjemaene du abonnerer på.

I tillegg samtykker BRUKER til behandling av deres data for å informere dem, på alle måter, inkludert elektronisk post, ECLEAN-produkter og -tjenester.

Ved ikke å godkjenne behandlingen av dataene med ovennevnte formål, kan brukeren utøve sin rett til å motsette seg behandlingen av hans data på de vilkår som er angitt i avsnittet om utøvelse av rettigheter

4. SIKKERHETSFORANSTALTNINGER.

ECLEAN informerer deg om at vi har implementert de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å garantere sikkerheten til dine personopplysninger og for å forhindre endring, tap og behandling og / eller uautorisert tilgang, med tanke på teknologiens tilstand, naturen til de lagrede dataene og risikoen de blir utsatt for, enten de kommer fra menneskelig handling eller fra det fysiske eller naturlige miljøet. Alt i samsvar med bestemmelsene i GDPR.

På samme måte har ECLEAN etablert ytterligere tiltak for å styrke fortroligheten og integriteten til informasjonen i organisasjonen. Opprettholde kontinuerlig tilsyn, kontroll og evaluering av prosessene for å sikre respekt for personvernet til dataene.

5. RETTIGHETER

De personer som har gitt sine data via https://eclean.no/ , kan kontakte oss for å utøve deres rett til tilgang til dataene dine, rettelse eller sletting, begrensning og opposisjon av dataene innlemmet i sine filer.

Eventuell informasjon som vi må lagre i kraft av en juridisk eller kontraktlig forpliktelse, vil bli blokkert og bare brukt til disse formålene i stedet for å bli slettet.

Den interesserte kan utøve sine rettigheter ved skriftlig formidling adressert til ECLEAN med referansen “Databeskyttelse”, som angir deres data, viser sin identitet og årsakene til deres henvendelse på følgende adresse:

Eclean
Århusvegen 95, 3721 Skien Norge

Du kan også sende via e-post: support@eclean.no

6. LINKER ELLER EKSTERNE LINKER

Som en tjeneste for våre besøkende kan nettstedet vårt inneholde hyperkoblinger til andre nettsteder som ikke drives eller kontrolleres av nettstedet. Derfor garanterer ikke https://eclean.no/, heller ikke ansvaret for lovligheten, påliteligheten, nytten, sannheten og aktualiteten til innholdet i slike nettsteder eller deres personvernpraksis. Vær så snill, før du gir dine personlige opplysninger til disse ikke- https://eclean.no/ nettsteder, vær oppmerksom på at deres personvernspraksis kan avvike fra vår.

Det eneste objektet med linkene er å gi brukeren muligheten til å få tilgang til linkene og vite arbeidet vårt, selv om https://eclean.no/, ikke tilbyr eller markedsfører seg selv eller tredjepart gjennom informasjonen, innholdet og tjenestene som er tilgjengelige på de tilknyttede nettstedene, eller godkjenner, overvåker eller kontrollerer på ingen måte innholdet og tjenestene og materialet av noe som finnes i dem. https://eclean.no/, er i hvert fall ikke ansvarlig for resultatene som kan utledes av brukeren for tilgang til disse linkene.

7. ENDRING I PERSONVERNPOLITIKKEN

ECLEAN forbeholder seg retten til å endre sin personvernpolitikk, i henhold til egne kriterier, motivert av lovgivende, rettslig eller doktrinær endring.

Enhver endring av personvernreglene vil bli publisert minst ti dager før den effektive søknaden. Bruken av https://eclean.no/, etter de nevnte endringene, vil innebære aksept av dem.

8. ANSVARLIG BEHANDLING AV FILER

Den som har ansvaret for ECLEAN-datafilen som behandlingsledere utenfor den nevnte ansvarlige personen:

eClean hyret tjenester av Hosting av Domeneshop AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 976769678 i Foretaksregisteret. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på https://domeneshop.no/contact (heretter Domeneshop).

Nyhetsbrev sendes via Mailchimp av The Rocket Science Group, LLC

Du kan få mer informasjon på https://mailchimp.com/

9. TJENESTER TILBYDT AV TREDJEPARTER PÅ DENNE WEBEN.

For å yte tjenester som er strengt nødvendige for utviklingen av vår virksomhet, bruker https://eclean.no/ følgende leverandører under deres tilsvarende personvernforhold.

Hosting: Domeneshop     

Web-plattform: WordPress.Org

Web tema: OceanWP

Meldingstjenester og meldingstjenester: Mailchimp

Betalingsmåter: Stripe

Personvern for sporing av kilder som brukes på dette nettstedet: Google (Analytics)

I https://eclean.no/ studerer vi også brukerens preferanser, deres demografiske egenskaper, deres trafikkmønstre og annen informasjon sammen for å bedre forstå hvem publikum er og hva de trenger.

Brukeren og, generelt, enhver fysisk eller juridisk person, kan etablere en hyperkobling eller teknisk lenkeinnretning (for eksempel linker eller knapper) fra deres hjemmeside til https://eclean.no/ (“Hyperlink”). Opprettelsen av hyperkoblingen innebærer ikke at det eksisterer forhold mellom https://eclean.no/ og eieren av nettstedet eller nettsiden der hyperlinken er etablert, eller aksept eller godkjenning av https://eclean.no/ av innholdet eller tjenestene sine. https://eclean.no/ forbeholder seg rett til å forby eller deaktivere en hvilken som helst hyperkobling til nettstedet.

10. IKKE MOTTA INFORMASJON/GJENOPPRETTE SAMTYKKE?

I samsvar med kjøpsloven LOV-1988-05-13-27  kan du når som helst motsette deg bruken av informasjonen din for reklameformål, markedsundersøkelse eller utvikling av tilfredshetsundersøkelser, samt tilbakekalle ditt samtykke når som helst (uten retroaktiv effekt).

For å gjøre dette må du sende en e-post til adressen support@eclean.no. Hvis du har mottatt annonsering via e-post, kan du også motsette deg denne e-posten ved å klikke på lenken som følger med den ved å følge instruksjonene som følger med.

Vær oppmerksom på at våre systemer kan kreve en tidsperiode som under ingen omstendigheter vil overstige 48 timer før opposisjonen eller tilbakekallingen trer i kraft, i løpet av denne perioden kan du fortsette å motta meldinger.

I forhold til styringen av dine data knyttet til ECLEANs sosiale profiler, vil utøvelsen av tilgangsretten avhenge av funksjonaliteten til det sosiale nettverket og mulighetene for å få tilgang til informasjonen til brukerprofilene. Med hensyn til rett tilgang og utbedring anbefaler vi at du kun kan være fornøyd i forhold til den informasjonen som er under kontroll av ECLEAN.

Du kan også slutte å interagere, følge eller motta informasjon fra ECLEANs sosiale profiler, fjerne innhold som ikke lenger interesserer deg eller begrense hvem som deler dine tilkoblinger, gjennom mekanismene fastsatt i ulike sosiale nettverk.

Brukeren kan få tilgang til personvernreglene for hvert sosialt nettverk, samt konfigurere profilen for å garantere deres personvern. ECLEAN oppfordrer brukerne til å gjøre seg kjent med vilkårene for bruk av ulike sosiale nettverk før de begynner å bruke dem.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

11. PERSONLIG DATALAGRING SYSTEMER OG DERES FORMÅL

1) Cookies: Når brukeren registrerer eller navigerer på denne nettsiden, lagres “cookies”. Brukeren kan når som helst kontakte cookie-policyen for å utvide informasjon om bruk av informasjonskapsler og hvordan deaktivere dem.

2) Salg av tjenester: Gjennom nettsiden, kan tjenester oppkjøpes, i dette tilfellet er kjøpers informasjon nødvendig (Navn, etternavn, adresse, e-post, telefonnummer og by).

3) Kontaktskjema: hvor brukeren må fylle ut e-postfeltet, emnet og navnet.

4) Sporingssystemer som brukes på dette nettstedet: Google (Analytics og Tag Manager), på https://eclean.no/ studerer også brukerens preferanser, deres demografiske egenskaper, deres trafikkmønstre og annen informasjon sammen For bedre å forstå hvem som representerer publikum og hva de trenger. Du kan lære de generelle personvernreglene for Google-tjenester her. I tillegg kan du lære hvordan Google bruker informasjon fra nettsteder eller applikasjoner som bruker tjenestene her.

Vi vil informere deg om at for kjøp av klienter bruker vi Facebook-annonser slik at når det genereres en annonse, kan publikum segmenteres av sted, demografiske data, interesser etc. slik at dataene som oppnås av denne plattformen, vil bli gjenstand for denne personvernreglene fra det øyeblikket brukeren godtar informasjonskapslene og personvernreglene.

Til slutt vil vi informere deg om at for å gi en bedre opplevelse til kundelisten, brukte jeg Mailchimp-sporing systemer, slik at dataene oppnådd av denne plattformen ville være underlagt denne personvernpolitikken (https://mailchimp.com/legal/ )fra det øyeblikket brukeren forlater sine data for å bli med i nyhetsbrevet.

Vi vil ikke dele, selge, leie dine personlige opplysninger med andre parter. Vi kan dele viss informasjon med autoriserte tredjepartsleverandører som er nødvendige for å levere noen tjenester.

12. SOSIAL PLUG-IN

På vår nettside tilbyr vi lenker og tjenester relatert til ulike sosiale nettverk (f.eks. “Jeg liker” Facebook). Hvis du er medlem av et sosialt nettverk og klikker på den tilsvarende lenken, kan leverandøren av det sosiale nettverket koble profildataene dine med informasjonen om besøket ditt på nettsiden.

Derfor er det praktisk å informere deg om funksjonene og retningslinjene for behandling av personopplysninger i det respektive sosiale nettverk, hvis du får tilgang til en av våre nettsider med noen av dine profiler på sosiale nettverk eller deler informasjon gjennom dem.

Du kan når som helst få tilgang til personvernreglene for de ulike sosiale nettverkene, samt konfigurere profilen din for å garantere ditt privatliv. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med bruksvilkårene for disse sosiale nettverkene før du begynner å bruke dem:

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Youtube: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

13. GODKJENNING, SAMTYKKE OG GJENOPPRETTING


Brukeren erklærer å ha blitt informert om vilkårene for beskyttelse av personopplysninger, aksepterer og samtykker i behandling av ECLEAN på den måten og for de formål som er angitt i juridisk merknad.

Som kommunisert gjennom dagens retningslinjer for personvern, kan du til enhver tid tilbakekalle dataene dine, alltid uten tilbakevirkende karakter.

14. ENDRINGER I PERSONVERNPOLITIKKEN

ECLEAN forbeholder seg retten til å modifisere denne politikken for å tilpasse den til ny lovgivning eller rettspraksis, samt industripraksis. I slike tilfeller vil Leverandøren på denne siden kunngjøre endringene som er innført med rimelig forventning om gjennomføringen.