Forbrukervilkår

FORBRUKERVEILEDNING

Følgende standardvilkår gjelder for kundeforhold mellom forbruker og eClean ved rengjøring av bolig. eClean forbeholder seg retten til å endre standardvilkårene.

1. Om selskapet

eClean (selskapet) tilbyr privatperson (forbruker) rengjøring av privat bolig (tjeneste), og bedrifter rengjøring av offentlige lokaler. Tjenesten kan bestilles via selskapets hjemmeside, på mail, facebook eller på telefon.

2. Booking, kansellering og oppsigelse.

Forbruker er bundet til bestilling så fort booking er gjennomført, og bekreftelse på bestilling er mottatt. Forbruker kan kansellere ordre inntil 48 timer før avtalt tid for oppstart. Hvis Forbruker kansellerer mindre enn 48 timer før avtalt tidspunkt for oppstart vil Selskapet belaste Forbruker for 60% av totalbeløpet. Abonnementsavtaler løper til de blir sagt opp av Forbruker. Oppsigelse av abonnement kan sendes til support@eclean.no.

3. Rabatt policy

På våre tjenester av hjemmerenhold og vindusvask tilbyr vi også rabatterte priser ved noen vilkår. Ved bestilling av kontinuerlig hjemmerenhold gis en rabatt, ved ukentlig renhold 15%, annenhver uke 10% og ved hver fjerde uke 5% man må bestille for minimum 3mnd for å få rabattert pris.
Ved bestilling av kontinuerlig vindusvask hver fjerde uke gjelder rabatt på 10% ved minimum 3 mnd, og annenhver måned 5% rabatt ved tidsrom på 6 mnd.
Om kunden har utestående fakturaer, purringer eller inkassovarsel/inkassokrav som leverandør har informert om men som ikke har blitt innbetalt eller gjort rede for innen rimelig tid, vil renholdet bli fakturert uten utførelse av renholdsarbeid.

Dersom man bestiller kontinuerlig vask og benytter seg av rabatten og avbryter forholdet før tidsperioden er utløpt vil vi fortsatt ta betalt for resterende tid av avtaleperioden.

Når avtaleperioden er over vil avtalene om renhold gå løpende til avtalen sies opp. Ved oppsigelse av renholdsavtalen må det gies beskjed minimum 48timer før oppstart. Dersom det gies beskjed under 48 timer til oppstart vil kunden bli belastet for hele beløpet for dette oppdraget.

Det er muligheter for å pause avtaleperioden dersom det skulle være perioder med ferie, bortreist eller annen årsak. Avtaleperioden vil da bli forlenget med lik periode som den settes på hold.

4. Vederlag og betalingsbetingelser

Vederlaget for Tjenesten blir beregnet på grunnlag av Forbrukerens opplysninger ved bestilling. Forbrukeren belastes via sitt kredittkort ved bestillingstidspunktet. Det er ikke mulig for Forbrukeren å bestille Tjenesten uten dekning på kredittkortet. 

5. Markedsføring

Det kan være at din kontaktinformasjon vil bli brukt for markedsføring av våre tjenester og tilbud nå eller i fremtiden. Det kan være enten på epost eller telefon, dersom du skulle motta dette uten at du ønsker det, vennligst kontakt oss på support@eclean.no

6. Hvordan vi bruker cookies og andre informasjonskapsler

Når du bruker vår nettside og aksepterer våre vilkår, aksepterer du også vår bruk av cookies. Vi bruker cookies og andre informasjonskapsler for å yte bedre service til deg som kunde og bruker av våre tjenester.

7. Personinformasjon

Du har full rett til å be om å få vite hva slags informasjon vi har lagret. Dersom du ønsker å vite hvilken informasjon som er lagret, eller du ønsker og få det endret eller slettet, sender du oss en mail på support@eclean.no .

8. Hvordan kontakte oss

Dersom du har spørsmål eller bekymringer rundt vår personvern policy ber vi deg kontakte oss på support@eclean.no

9. Erstatning

eClean er ikke ansvarlig for skader på boligen som skyldes at vinduer, ventilasjonsluker eller andre åpninger har stått åpne, at vinduene ikke er tette, at bygningen eller områdene rundt bygningen, materialer/møbler eller lignende som ikke er flyttet, ikke tåler vann – eller øvrig utstyr og driftsløsøre som eClean benytter i forbindelse med vaskeoppdraget. eClean er heller ikke ansvarlig for vinduer som sprekker eller knuses fordi de er gamle, skadet, eller på annen måte ikke holder normal standard. Tilsvarende gjelder for hele eller deler av sprosser som løsner eller faller av.

10. Øvrige forberedelser

Kunden er ansvarlig for å forberede boligen til vask av vinduer, heise opp solskjerming og lukke igjen ventilasjonsluker og vinduer før planlagt vindusvask. Eventuelle temperaturmålere eller liknende på vinduer som kan falle av under vasking, bør fjernes. Om disse ikke er fjernet står ikke eClean erstatningsansvarlig ved en eventuell skade.

11. Tilgjengelighet

Kunden er ansvarlig for at boligen er tilgjengelig for vask. Dette innebærer at biler som sperrer innkjørselen, containere, trampoliner og liknende som kan være i veien for vår bil, våre slanger eller stiger, må flyttes før avtalt vask. Dersom sperringer ikke er fjernet, kan dette medføre at vi ikke kan vaske enkelte vinduer. Dersom vasking ikke kan skje uten kundens tilstedeværelse slik avtalt og kunden ikke er til stede ved avtalt vask, vil kunden – til tross for at vask ikke ble utført – bli fakturert i henhold til avtale.

Ved periodisk vask vil eClean sende ut varsel til kunden med informasjon om hvilken dag og tidspunkt neste vask vil gjennomføres på. Dette varselet sendes til kundens oppgitte e-postadresse eller telefon. Kunden er ansvarlig for at korrekt e-postadresse er oppgitt, samt å sørge for at e-poster fra eClean ikke blir lagt i «spam»-mappen i kundens e-postklient. Dersom kunden som følge av ovennevnte forhold ikke har fått kunnskap om den avtalte vasken, er dette kundens ansvar, og eClean forbeholder seg retten til å gjennomføre den planlagte vasken. Dersom dette ikke er mulig grunnet manglende tilgjengelighet, eller kunden ikke ønsker at vask blir gjennomført, har eClean rett til å fakturere kunden i henhold til opprinnelig avtale mellom partene.

12. Reklamasjon

På samme dag etter endt renhold plikter Forbruker, eller ansvarlig på vegne av Forbruker, å møte til kontroll av boligen sammen med renholder. Ved denne kontrollen gåes det gjennom et kontrollskjema som skal sjekkes og signeres. Dersom Forbruker ikke har mulighet til å møte for kontrollen skal  Forbruker gi beskjed så raskt som mulig dersom kunden mener at resultatet ikke er tilfredsstillende, eller om kunden mener det er oppstått skader som følge av vasken. Kunden må reklamere på eventuelle mangler ved tjenesten innen rimelig tid og senest innen 24 timer etter at tjenesten er utført.

13. Retting

Reklamasjon på forhold som utgjør en mangel skal registreres innen 24 timer etter endt oppdrag, eClean skal rette mangelen innen rimelig tid. Dersom kunden mener vasken er mangelfull, plikter kunden å sende inn redegjørelse sammen med bilder eller annen nødvendig dokumentasjon på forholdet som kunden mener utgjør en mangel. Dersom slik dokumentasjon ikke blir oversendt samtidig med mangelsinnsigelsen, plikter eClean ikke å foreta besiktigelse og eventuell retting av forholdet. Redegjørelse og bildedokumentasjon sendes til support@eclean.no. Vi forbeholder oss retten til ikke å returnere til stedet for å rette opp klagen. Denne klagen bør være basert på noe ekte, så du bør alltid dokumentere godt av området nevnt i klagen, disse vil bli sammenlignet med fotografier tatt av renholderen etter endt arbeid.

14. Forbrukerens medvirkning

Forbruker plikter å tilrettelegge slik at Tjenesten kan utføres på en god måte. Forbrukeren må ved bestilling opplyse om særlige forhold den ønsker Selskapet skal ta i betraktning når Tjenesten skal leveres. Med mindre Forbruker spesifiserer at Renholder skal hjelpe til med opprydning forventer Selskapet at boligen skal være ferdig ryddet og klargjort ved renholdets starttidspunkt. Forbruker forplikter seg til å sikre Renholder adgang til boligen fra bestilt oppstartstidspunkt, frem til bestilt avslutningstidspunkt. Utføring av tjenesten forutsetter også at Forbruker gir Renholder tilgang til varmt og kaldt vann,og strømuttak. Forbruker er ansvarlig for at det ikke foreligger forhold ved boligen som utgjør en fare for Renholder. Om Renholder mener utførelsen av Tjenesten er uforsvarlig i forhold til helse, miljø- og sikkerhetshensyn, kan han/hun velge å avbryte utførelsen. Om Tjenesten ikke lar seg utføre på grunn av manglende medvirkning fra Forbrukeren vil Forbrukeren likevel belastes fullt for Tjenesten. 

På samme dag etter endt renhold plikter Forbruker, eller ansvarlig på vegne av Forbruker, å møte til kontroll av boligen sammen med renholder. Ved denne kontrollen gåes det gjennom et kontrollskjema som skal sjekkes og signeres.

15. Om 50 punkts sjekkliste

Våre renholdere utfører alltid arbeid utifra 50 punkts sjekklisten, men det kan være variasjoner i henhold til kriteriet til renholderen eller kundens forespørsel. Dersom det er noe kunden ønsker som ikke er på listen eller omvendt, om noe står på listen som ikke er i boligen forbeholder vi oss retten til å kunne endre, legge til eller ta bort deler av disse punktene for å tilpasse oss kundens behov og for å utføre et effektivt og gjennomført arbeid.

16. Om romstørrelse

I tilfelle et rom/soverom i boligen overstiger størrelse på >40kvm må kunden legge til et rom ved bestillingen og legge igjen informasjon i kommentarfeltet eller sende en mail til support@eclean.no. Dersom dette er tilfelle og det ikke blir registrert i bestillingen vil kunden bli belastet for en time ekstra renhold (det kan legges til mer tid det avhenger av rommets størrelse).

17. Om sprosser

For å ha best resultat anbefaler vi at sprossene er fjernet før rengjøringen. Dersom det ikke er muligheter for kunden å fjerne før avtalen må dette spesifiserer i bookingen, deretter kan vi fjerne disse. I det tilfelle at sprossene ikke har blitt fjernet og heller ikke oppgitt informasjon om dette i bestillingen, vil vi kontakte kunden for å finne en løsning, det er to muligheter: vi fjerner sprossene som vil medføre en ekstra kostnad for dette arbeidet, eller vinduene som har sprosser vil ikke bli rengjort selv om de vil bli belastet som i den opprinnelige bestillingen. Fjerning av sprosser kan være tidkrevende og vil derfor gi tillegg i pris ved rengjøringen da type sprosser og fester kan variere for alle kunder.

18. Vinduer i 2etg og over 2etg

Hvis du har vinduer utover 2etg, men de er reversible, velg bare “begge”  i reservasjonsmenyen. Hvis vinduene over andre etasje ikke er reversible og kunden ønsker det, kan vi rengjøre dem innvendig. I det tilfelle hvor det er vinduer i/over 2etg og det ikke er oppgitt informasjon om dette i bestillingen, vil vi kontakte kunden for å finne en løsning, det er to muligheter: vi vasker vinduene noe som vil medføre en ekstra kostnad for dette arbeidet da det ikke er spesifisert, eller vinduene i/over 2etg. vil ikke bli rengjort selv om de vil bli belastet som i den opprinnelige bestillingen. 

19. Hvis det er umulig å gå inn i kundens bolig

Hvis renholderen ikke kan komme inn gjennom døren, feil ved instruksjoner, eller hvis du ikke er hjemme når du sa at du ville være, vil du bli belastet for hele beløpet.

20. Om å ta bilder

Når kunden utfører en bestilling og godtar bruksvilkårene, gir han samtykke til at renholderen eller ansatt av Eclean kan ta bilder av stedene hvor det er utført arbeid i boligen.

Formålet med disse bildene er å sikre de beste tjenestene og å fysisk bevise resultatet av arbeidet. Bildene kan også bli brukt til markedsføring i annonser og på sosiale medier.

Disse bildene lagres i eClean-filene.

Dersom vi blir informert om at kunde ikke ønsker dette og kunden ikke har registrert klage, kan bildene bli slettet innen 24 timer etter slutten av rengjøringen (kravstid).
Ved klage eller krav fra kunden blir bildene slettet når problemet er løst.

21.Skade på objekter

eClean er forsikret i tjeneste. Vi forstår at det er et privilegium å være hjemme og vi er alltid forsiktige. I det usannsynlige tilfelle at et element er skadet, gi oss beskjed (med vedlagte bilder) innen 24 timer etter avtalens slutt på e-post (support@eclean.no) eller på telefon (92  12 92 92).

22. Om rengjøring overstiger 8 timer

Hvis rengjøringen overskrider en vanlig arbeidsdag på 8 timer, sender vi 2 personer (eller flere om nødvendig), eller så registrerer vi arbeidet over to dager.

23. Vilkår ved bestilling av flyttevask og Deep Clean

Ved bestilling av flyttevask er det registrert en full utvask av tom bolig. Det vil si at alle løse møbler og interiør må være fjernet fra boligen.
Ved bestilling av Deep Clean er renholdet likt som ved en flyttevask, men boligen er fortsatt bebodd eller har moblement og interør intakt.

Dersom det bestilles flyttevask men boligen ikke er fraflyttet, eller fortsatt inneholder møblement og interiør vil kunden bli belastet for en Deep Clean.

24. Viktig informasjon om betalingsmetode: Administrasjonsgebyr og utkjøringskostnader ved fakturabetaling

Selv om du kan velge å betale med faktura, er det viktig å merke seg at det vil bli lagt til et administrasjonsgebyr og utkjøringskostnader til prisen som er oppgitt. Disse kostnadene er nødvendige for å dekke utgiftene knyttet til administrasjon og levering av fakturaen til deg. Vi vil gjerne minne deg om at det kan være mer kostnadseffektivt å velge alternative betalingsmetoder som betaling med kredittkort, som ikke har tilleggsavgifter. Vi er her for å hjelpe deg med å finne den mest passende betalingsmetoden basert på dine behov og preferanser.

Dersom det bestilles flyttevask men boligen ikke er fraflyttet, eller fortsatt inneholder møblement og interiør vil kunden bli belastet for en Deep Clean.