Juridisk merknad

1. JURIDISK MEDDELELSE OG BRUKERVILKÅR

Vi garanterer at siden du er på er 100% sikker, og derfor overholder opplysningsplikten til Kjøpsloven LOV-1988-05-13-27:

1.1. Identifisere data fra ansvarlige

Som angitt i Kjøpsloven LOV-1988-05-13-27 informerer vi deg om:

Firmaets navn: ECLEAN

Organisasjonsnummer: 921 450 990

 Århusvegen 95 3721 Skien, Norge.

E-post: support@eclean.no

 Rengjøring

1.2. Formålet med nettsiden.

Tjenestene som tilbys av den ansvarlige for nettstedet er følgende:

Salg av rengjøringstjenester.

Salg av rengjøringsprodukter.

Administrer liste over klienter.

Innholdsforsyning på bloggen

Behandle nettverket ditt av tilknyttede selskaper og selgere, så vel som deres betalingsstyring.

1.3. brukere:

Tilgangen og / eller bruken av dette nettstedet ved at BRUKEREN aksepterer nåværende bruksvilkårene, men bruk av nettstedet tilsvarer ikke begynnelsen av arbeidskraft / noe kommersielt.

1.4. Bruk av nettsiden og innhenting av informasjon:

1.4.1 Bruk av webstedet

Nettstedet https://eclean.no/ gir tilgang til artikler, informasjon, tjenester og data (heretter “innholdet”) eid av ECLEAN, brukeren har ansvaret for bruken av web.

BRUKEREN forplikter seg til å gjøre hensiktsmessig bruk av innholdet som tilbys gjennom nettstedet, og forplikter seg for ikke å bruke dem til å:

(a) pådra seg ulovlig, eller i strid med god tro og offentlig orden

(b) formidle innhold eller propaganda av en rasistisk, fremmedfiendtlig, pornografisk-ulovlig karakter, som fortaler terrorisme eller angriper menneskerettigheter;

(c) forårsake skade på de fysiske og logiske systemene på  https://eClean.no/  , dets leverandører eller tredjeparter, introdusere eller formidle datavirus eller andre fysiske eller logiske systemer som sannsynligvis vil forårsake skade nevnt ovenfor

(d) prøve å få tilgang til og, hvis det er hensiktsmessig, bruk e-postkontoene til andre brukere og endre eller manipulere sine meldinger.

ECLEAN forbeholder seg retten til å fjerne eventuelle kommentarer og bidrag som bryter respekt for menneskeverd, som er diskriminerende, fremmedfiendtlig, rasistisk, pornografisk, som truer ungdom eller barndom, orden eller sikkerhet, eller, etter vår mening, ikke er egnet for publisering.

Under ingen omstendigheter vil ECLEAN være ansvarlig for meninger som brukerne uttrykker gjennom bloggen eller andre deltakingsverktøy som kan opprettes, i samsvar med bestemmelsene i gjeldende regelverk.

1.4.2 Informasjonsopptak

1) Nett: Når brukeren registrer seg på dette nettstedet vil “cookies” bli lagret. Brukeren kan ta kontakt når som helst for ytterligere informasjon om bruken av cookies , vår cookies policy og hvordan du deaktiverer dem.

2) Salg av tjenester: Gjennom nettstedet kan du kjøpe tjenester, i dette tilfellet, er kjøperens data (navn, etternavn, adresse, e-post, telefonnummer, land) nødvendig.

3) Kontaktskjema: hvor brukeren må fylle ut e-postfeltet, emnet og navnet.

4) Sporingssystemer som brukes på dette nettstedet: Google (Analytics og Tag Manager), nettsiden https://eclean.no/ studerer også brukerens preferanser, deres demografiske egenskaper, deres trafikkmønstre og annen informasjon sammen for bedre å forstå hvem som representerer publikum og hva den trenger. Du kan lære de generelle personvernreglene for Google-tjenester her. I tillegg kan du lære hvordan Google bruker informasjon fra nettsteder eller applikasjoner som bruker tjenestene her.

4) Navigasjons- og IP-adresse: Når du surfer på denne nettsiden, gir brukeren automatisk webserveren informasjon om din IP-adresse, dato og klokkeslett for tilgang, hyperkoblingen som har videresendt dem til operativsystemet og nettleseren.

Uavhengig av det foregående, har brukeren full rett til å be innhaver om å benytte rettigheter for tilgang til dine data, retting eller sletting, begrensning og opposisjonen om data levert av brukeren. Eclean overholder gjeldende forskrifter om databeskyttelse. Både ved å abonnere på denne nettsiden og kommentere noen av sidene og / eller oppføringene, samtykker brukeren:

Behandlingen av dine personlige data i WordPress-miljøet i samsvar med retningslinjene for personvern.

Tilgang til ECLEAN dataene som, ifølge WordPress-infrastrukturen, må brukeren bidra til kjøp av tjenester eller for eventuelle spørsmål ved bruk av kontaktskjemaet.

På samme måte informerer vi om at informasjonen til brukerne er beskyttet i henhold til vår personvernpolicy.

Ved å aktivere et servicekjøp, kontaktskjema eller kommentar, forstår og aksepterer brukeren at:

Fra det øyeblikket du får tilgang til en betalingstjeneste, har ECLEAN tilgang

a: Ved kjøp skjer et abonnement på filen “KLIENTER OG / ELLER LEVERANDØRER” med tilgang til data om navn, etternavn, e-post, telefon og fullstendig adresse.

Under alle omstendigheter forbeholder ECLEAN seg retten til når som helst og uten varsel å endre presentasjon og konfigurering av nettstedet https://eclean.no/ som gjeldende lovmelding.

2. INTELLEKTUEL OG INDUSTRIELLE EGENSKAPER:

ECLEAN alene eller som erververen, eier alle rettigheter til sin hjemmeside, eiendom samt de elementene som finnes der (bilder, lyd, video, programvare eller tekster, varemerker eller logoer, kombinasjoner av farger, struktur og design, valg av brukte materialer, dataprogrammer som er nødvendige for drift, tilgang og bruk, etc.) er eid av ECLEAN eller dets lisensgivere. Alle rettigheter reservert.

Ethvert bruk som ikke tidligere er godkjent av ECLEAN, vil bli vurdert som et grovt brudd på forfatterens intellektuelle eller industrielle rettigheter.

Reproduksjon, distribusjon og offentlig kommunikasjon, inkludert måten den blir gjort tilgjengelig på, helt eller delvis av innholdet på denne nettsiden, for kommersielle formål, på ethvert medium og på noen tekniske måter uten autorisasjon, er uttrykkelig forbudt. av ECLEAN.

Brukeren forplikter seg til å respektere rettighetene til intellektuell og industriell eiendom som eies av ECLEAN. Kun ECLEAN kan vise de elementene i nettstedet uten mulighet for utskrift, kopiering eller å lagre dem på harddisken på datamaskinen eller annen maskinvare. BRUKEREN må avstå fra å slette, endre, unngå eller manipulere noen beskyttelsesenhet eller sikkerhetssystem som ble installert på ECLEAN sine sider..

Det er strengt forbudt å dele lisensen for bruk med flere personer, enhver lisens kan ikke overføres, reservere noen sivile og kriminelle handlinger hjelpe oss for å ivareta våre rettigheter, alt under straff for å begå en forbrytelse mot åndsverk.

3. EKSKLUDERING AV GARANTIER OG ANSVAR

ECLEAN er ikke ansvarlig under noen omstendigheter for skader av noe slag , men ikke begrenset til: feil eller mangler i innholdet, manglende tilgjengelighet av nettstedet – som gjorde periodiske stopp for vedlikehold teknisk – samt overføring av virus eller ondsinnede programmer eller skadelig innhold, til tross for at de har vedtatt alle nødvendige teknologiske tiltak for å hindre det.

4. MODIFIKASJONER

ECLEAN forbeholder seg retten til uten forvarsel å gjennomføre de endringer som den finner hensiktsmessige på nettsiden, å kunne endre, slette eller legge til både innholdet og tjenestene som tilbys og måten disse presenteres på eller ligger i din web.

5. LINK POLICY

Personer eller enheter som har til hensikt å lage eller utføre en hyperkobling fra en nettside til en annen Internett-portal til ECLEAN-nettsiden, må sende inn følgende vilkår:

 Total eller delvis gjengivelse av noen av tjenestene eller innholdet på nettstedet er ikke tillatt uten autorisasjon fra ECLEAN.

 deep-links , IMG- eller bildeforbindelser, eller rammer med ECLEAN-nettsiden, vil ikke bli etablert uten  forhåndsgodkjenning.

 Ingen falsk, unøyaktig eller feilaktig manifestasjon vil bli etablert på ECLEANs nettside, heller ikke på tjenester eller innhold. Med unntak av de skiltene som er en del av hyperkoblingen, nettsiden der det ikke vil inneholde noe varemerke, varenavn, merke, navn, logo, slagord eller andre kjennetegn som tilhører ECLEAN, med mindre det er autorisert.

 Etablering av hyperkobling innebærer ikke eksistensen av forholdet mellom ECLEAN og eieren av nettstedet eller portal som det er gjort, og heller ikke kunnskap og aksept av ECLEAN sine tjenester og innhold som tilbys på dette nettstedet eller portalen.

 ECLEAN er ikke ansvarlig for innholdet eller tjenester som er gjort tilgjengelig for allmennheten på nettstedet eller portal som hyperkoblingen har laget, eller de opplysninger og uttalelser som inngår i dette. ECLEAN `s nettside kan gjøre tilgjengelig brukerforbindelser og koblinger til andre nettsteder som forvaltes og kontrolleres av tredjeparter. Disse koblingene har den eksklusive funksjonen til å gi brukerne søket etter informasjon, innhold og tjenester på Internett, uten å være et forslag, anbefaling eller invitasjon til å besøke dem.

ECLEAN markedsfører ikke, direkte eller indirekte, eller eier innholdet, tjenestene, informasjonen og uttalelsene som er tilgjengelige på disse nettstedene.

ECLEAN påtar seg ikke noe ansvar, selv direkte eller indirekte, for skader av noe slag som følge av tilgang, vedlikehold, bruk, kvalitet, lovlighet, pålitelighet og nytten av innhold, informasjon, kommunikasjon, meninger, manifestasjoner, produkter og tjenester som eksisterer eller tilbys på nettsteder som ikke administreres av ECLEAN, og som er tilgjengelige gjennom ECLEAN

6. RETTIGHET FOR EKSKLUDERING

ECLEAN forbeholder seg retten til å nekte eller tilbakekalle tilgang til portalen og / eller tjenestene som tilbys uten varsel, på eget initiativ eller av en tredjepart, til de brukere som ikke overholder disse generelle bruksvilkårene.

7. GENERELT

ECLEAN vil følge opp brudd på disse vilkårene og ethvert misbruk av nettstedet ved å utøve alle sivile og kriminelle handlinger som kan stemme overens.

8. ENDRING AV DE NÅVÆRENDE VILKÅR OG VARIGHET

ECLEAN kan til enhver tid endre vilkårene som er bestemt her, og publiseres som de vises her. Gyldigheten av de nevnte forholdene vil være basert på deres eksponering og vil være i kraft til de er endret av andre behørig publiseringer.

9. REKLAMASJON

ECLEAN informerer om at det finnes klageformularer tilgjengelig for brukere og klienter, og kan sende en e-post til support@eclean.no med navn og etternavn, tjeneste eller produkt som er kjøpt og angir årsakene til deres krav.

Du kan også rette kravet ditt via post til: ECLEAN, Århusvegen 95 3721 Skien, Norge.

10. GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

Forholdet mellom ECLEAN og BRUKER styres av gjeldende norske forskrifter.